Utveckling

Ett företag som tillverkar glasfiberprodukter och är i framkanten när det gäller utveckling inom området är Glasfiberprodukter i Trehörningsjö AB. Företaget startades 1972. Under årens lopp har de deltagit i olika projekt och studier som skall eller har förbättrat deras slutprodukter.

 

För att kunna utveckla deras miljö och deras produkter så gör de allt för att anamma ny teknik och vetenskap. De har ett nära samarbete med andra kompositörer i branschen där de tillsammans med Swerea SICOMP genomför olika projekt, workshops för att få grepp om t.ex. nya tillverkningsmetoder, tillverkningsmaterial m.m.

 

För att beskriva Swerea SICOMP lite närmare så är det ett industriforskningsinstitut inriktat på polymera fiberkompositer med fokus på konstruktion, beräkning, tillverkningsteknik, livslängdsanalyser och skadetålighet.