Uppdragstillverking

Från idé till produkt

Från idé eller ritning kan ett erfaret företag tillverka en produkt till dig. De flesta kan även utföra ingjutning och eftermontering av fästningsdetaljer på din produkt.

Många tillverkar deras formar i flexibla och styva material.
– Armerade polyestrar
– Kallhärdande reaktionsgjutharts

Produkter tillverkas av armerad polyester med följande tekniker.
– Handuppläggning
– Rowingsprutning
– Injicering, som är miljövänlig
– Vakuumbag, som är miljövänlig
– Kallpressning, som är miljövänlig

Varför välja komposit istället för stål, aluminium, syrafast eller någon annan metall

Med komposit menas ett konstgjort sammansatt material där två eller flera material med olika egenskaper ingår. Det handlar ofta om ett svagare material som binder samman starkare material. Det starkare materialet fungerar då som armering (förstärkning) för det ihopbindande materialet.

 

Det vanligaste exemplet på en armerad komposit är betongplattan i ditt hus som är armerad med armeringsjärn. Betongen har dålig draghållfasthet men klarar bättre tryck, medan tunna armeringsjärn har bra draghållfasthet men böjs om de utsätts för tryck. Men tillsammans bildar de ett generellt konstruktionsmaterial.

 

I en kompositlaminat utnyttjas armeringsfibrer(glasfiber,kolfiber m.m.) som binds samman med en matris/plast (polyester, epoxy,vinylester) för att bilda ett s.k. laminat. Armeringsfibrerna har högre draghållfasthet än plasten men om armeringsfibrerna inte binds samman av plasten klarar de inte av att ta upp någon annan belastning än ren dragbelastning. Tillsammans bildas konstruktionsmaterialet armerad plast – AP.

 

Ett otroligt starkt material relaterat till sin vikt jämfört mot någon metall. Efterbehandling behövs ej för att få korrosions- och syrabeständighet.