Miljö

De som arbetar med glasfiber arbetar även förebyggande för att ständigt förbättra miljön. Vill ni vara säkra på att företaget ni handlar för även arbetar för bättre miljö kan ni checka av denna lista för att se om de arbetar i rätt riktning. 

Checklista miljö:

– Att all verksamhet värnar om hälsa och miljö

– Att de arbetar med ständiga förbättringar

– Att de följer gällande miljölagstiftning

– Att de stimulerar alla medarbetare till delaktighet i miljöproblemet genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialoger

– Att de ska hushålla med varor och energi och minimera emissioner från deras verksamhet

– Att de ska hålla lösningsmedelsutsläppen från deras verksamhet på en sådan nivå att de ej är skadliga för omgivningen.